تبلیغات
✿◕ ‿ ◕✿ آیــــﮧ - تولد و مکتب خانه سید علی خامنه ای

✿◕ ‿ ◕✿ آیــــﮧ

تولد

آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، چهارشنبه 29 فروردین 1318/28صفر 1358/19 آوریل در مشهد مقدس به دنیا آمد؛ در خانه ای محقر، در حوالی بازار سر شور، کوچه حوض نصرت الملک. این خانه در میان کوچه ای که از سر آن صدای نخستین چاپخانه سربی مشهد، مطبعه خراسان، بلند می شد، ساخته شده بود. در جنوبی خانه به حیاطی کوچک باز می شود؛ و در بعدی، به راهرو باریک و کوتاهی که در دوش راست خود آشپزخانه و در دوش چپ خود اتاقی دارد. پله ها، با یک پاگرد به طبقه دوم می رسد، و اتاقی که صفه پدر است . تیرهای چوبی هر دو طبقه ،اعیان این عرصه ی هفتاد متری را سر پا نگه داشته اند.

خاطرات کودکی علی آقا در این کاشانک هفتاد متری جای گرفته است. او در خانه ای تن به دنیا نهاد که پدر و مادر ، سه خواهر بزرگ از همسر نخست سید جواد و سید محمد را در تک اتاق پایین جا داده بود.سید علی آقا آمار جمعیت این خانه کوچک را به هفت رساند.

مکتب خانه

علی آقا چهار ساله بود که همراه برادر بزرگتر راهی مکتب خانه شد. این مکتب خانه دخترانه بود ؛ و معلمه آن ، بی بی آقا، به شاگردانی که بیشترشان دختر و شماری پسر بودند، قرآن می آموخت. علی، که کام کودکانه اش میلی به طعم مکتب نداشت ، اندوخته ای از نخستین تجبه آموزشی خود نیافت؛ و ماندن در مکتب خانه را تاب نیاورد.او هنوز در اوان جنب و جوش و بازی های کودکانه بسر می برد. آموزش عم جزء راهی به جهان او نداشت. دو ماه بعد همراه برادر ، به مکتب خانه پسرانه رفت. زمستان بود. ملای این مکتن ، جناب میرزا ، مرد پا به سن گذاشته ای بود که دهه ها با دنیای کودکان فاصله داشت.

...

ملای مکتب ، اخلاق درستی نداشت.]شاید بالاجبار[ نسبت به کودکان حاج سید جواد ملایمت نشان می داد، اما نسبت به دیگر شاگردان بداخلاق بود. روش های آموزشی او هر چند در آن زمان معمول بود و مرسوم بود، اما وحشتی که به جان آن کودکان معصوم انداخت، دهه ها بعد از خاطر سید علی شسته نشد.

...

رفتارهای عوامانه ملای مکتب ، کلاس نیمه تاریکی که پنجره هایش به جای شیشه باکاغذ مومی پوشانده شده بود، همراه باکدورتی که از رفتن به مکتب در این سن و سال بر دل علی آقا سایه می انداخت، آن روزها را برایش ناخوش آیند، تاریک و تلخ کرد." از آن دوره مکتب قبل از مدرسه ، هیچ استفاده علمی درسی نکردم."


نوشته شده در جمعه 18 مرداد 1392 ساعت 10:12 ق.ظ توسط آیــﮧ ❀◕ ‿ ◕❀ نظرات |


Design By : Pichak