تبلیغات
✿◕ ‿ ◕✿ آیــــﮧ - غفلت از فرزندان (10)

✿◕ ‿ ◕✿ آیــــﮧ

غفلت از فرزندان

سازمان( مجاهدین خلق) تمام زندگی ، حیات و وقت ما را گرفته بود،به نحوی که  بسیاری ازجزییات زندگی و امور شخصی خود را فراموش کرده بودیم.در این میان سهم بزرگی که نادیده گرفته شد،حقوق طبیعی فزرندانمان بود.نه من و نه همسرم ،هیچ کدام توجهی به رشد و پرورش دوقلوهایمان نداشتیم.من در کارها و آموزش های سازمانی ،قرارها،چاپ و تکثیر اعلامیه ها و کارهای مختلف سازمان ،غرق شده بودم و فاطمه هم به آموزش های درون گروهی و مطالعه کتب مختلف مشغول بود. ما نتوانستیم مانند سایر والدین ،مریم و زهرا را از محبت و مهر مادری و پدری سیراب کنیم.

برنامه نگهداری مریم و زهرا به این ترتیب بود که یکی از آن ها نزد والدین همسرم و دیگری نزد خودمان نگهداری می شد و هر چند مدت یکبار آنها را با هم عوض می کریم .علاوه بر آن هر وقت دچار بیماری یا سوء تغذیه می شدند، برای مداوا و تقویت جسمی و بدنی آن ها را به پدر ومادر زنم می سپردیم.

قبلا گفتم که حتی دوقلوها در سازمان نقش داشتند و با اینکه طفلی بیش نبودند،در خدمت اهداف سازمان بودند.دختران و پسران دانشجو هنگام یافتن خانه های اجاره ای ،برای اینکه خود را متأهل نشان دهند، زهرا یا مریم را به آغوش گرفته و دنبال خانه می گشتند.

یک روز بعد از ظهر من و همسرم در اتاق نشسته بودیم. من روزنامه می خواندم و فاطمه کتابی در دست داشت .دخترم مریم که حدود یک سال داشت ،در اتاق چهار دست و پا به این طرف و آن طرف می رفت و چند بار هم به سوی من و مادرش آمد،ولی ما توجهی به او نکردیم و به کار خود ادامه دادیم . بعد از دقایقی او به گوشه اتاق رفت.گوشه روزنامه را برگرداندم و به او نگاه کردم .دیدم می خواهد کاری کند .روی زانوهایش نشست کمی به این سو وآن سو نگاه کرد .سپس آرام آرام از زمین بلند شد و روی پایش ایستاد.نفس در سینه ام حبس شد .برایم مثل معجزه بود ،چرا که ما هیچ تمرینی با این بچه نکرده بودیم و اغلب بچه ها این حرکت را با کمک پدر و مادر شروع می کنند.این طفل معصوم در عالم بی توجهی ما،با تکیه بر هوشیاری کودکانه اش ، به طور غریزی و بدون کمترین کمکی بلند شد ،و روی پاهای خود ایستاد.روزنامه را به سویی پرت کردم و با سرعت به طرف فرزندم رفتم و او را بغل گرفتم و گریستم.مادرش نیز از پی من آمد.بعد هردو،دست او را گرفته و "تاتی"بردیم.


نوشته شده در چهارشنبه 14 فروردین 1392 ساعت 06:18 ب.ظ توسط آیــﮧ ❀◕ ‿ ◕❀ نظرات |


Design By : Pichak